CENÍK

Kompletní ceník ke stažení ve formátu PDF.


V našem centru přijímáme karty Multisport Benefit, více na http://www.multisport.cz/2012/02/sport-centrum-nove-butovice-ovci-hajek-2174-praha-5/

Volba finančního tarifu – klient si jej určí sám při jeho založení (změna možná při dočerpání).

Tarif A

Tento tarif je vhodný pro klienty, kteří centrum nebudou navštěvovat příliš často (tento tarif je klientovi automaticky přiřazen při jeho první registraci přes internet). Klient nemá svůj elektronický čip, není registrován či pouze přes internet, počet rezervací je omezen finanční částkou 460,- Kč, objednanou hodinu je třeba uhradit vždy před jejím začátkem, v případě nepřítomnosti na hodině max. do 14 dnů po termínu konání hodiny (nejpozději však do zadání následující objednávky), ceny hodin jsou základní – nezlevněné. Nevyčerpaný zůstatek je nevratný.

Tarif C

Tento tarif je vhodný pro klienty, kteří centrum navštěvují často a pravidelně. Je nutno pořídit si elektronický čip, cena za vystavení čipu je 100,- Kč, vratná záloha 300,-Kč. Klient má svůj elektronický čip, z účtu čerpá pouze jedna osoba, nevyčerpaný zůstatek je nevratný a čerpání z něj je časově omezeno (finančně výhodnější čerpání cca až o – 24%). Po zvolení finančního tarifu si klient dobíjí svůj kredit, minimální vklad je 500,- Kč, při vyšších vkladech získají klienti centra slevu. Upozornění: u tohoto typu tarifu centrum sleduje, zdali je elektronický čip používán pouze jednou konkrétní osobou.

Pro veškeré sporty:

  • Ve svátek platí tarif dle aktuálního dne na který svátek připadne.

  • Pro veškeré permanentky je třeba být držitelem elektronického čipu.

  • Vratná záloha elektronického čipu je 300 Kč.

  • Za vystavení elektronického čipu a vedení v evidenci nový klient jednorázově uhradí 100 Kč.

  • Není-li písemně ve smlouvě stanoveno jinak, je elektronický čip nepřenosný (může být použit pouze osobou, které byl centrem zapůjčen).

  • Za nevyčerpané zůstatky nelze v žádném případě žádat zpět hotovost ani zaslání částky na bankovní účet.

  • Nevyčerpaná (neodhlášená) hodina bude vyúčtována k úhradě v ceně dle platného ceníku.

  • V případě dlouhodobé rezervace či jednorázové hromadné rezervace lze získat slevu 5 – 10 %, za podmínky úhrady celé ceny na začátku rezervace.