NOVĚ TARIF MULTISPORT

Každý vlastník karty Multisport musí být registrován v rezervačním systému SportCentra. Při registraci vyplní číslo karty Multisport a je mu automaticky přidělen tarif Multisport. Rezervace je nutné provádět pouze z tohoto tarifu. V opačném případě bude účtována částka dle jím vybraného tarifu. Veškeré změny (např. výměnu karty) je možné provádět po přihlášení do rezervačního systému na záložce Nastavení účtu.