TRX nově

hodina se uskuteční pouze jsou li přihlášeni 3 cvičící hodinu před začátkem.